Kalender

Mänskliga rättigheters dag i Fyrbodal

Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s…

Webbinarium Opratat

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla…

MR-dagarna

Information kommer.

Våra medlemsförbund


Twitter

Utkast till rapport med rubriken Global Status Report on Disability and Development kommer publiceras https://t.co/syOLsRGeJD #nordiccrpd

Funktionsrätt Sverige på Twitter