Mänskliga rättigheters dag i Fyrbodal

Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s…

Webbinarium Opratat

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla…

MR-dagarna

Information kommer.

Länskonferens 15-16 november

Programmet är inte helt klart men vi har redan fått…

Nätverksmöte Barn, familj och fungerande utbildning 16 november

På dagordningen: Nytt svenskt nätverk för läkemedelsutveckling för barn, Estelle…

Seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Luleå

Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s…