Nätverksmöte: Arbete och tryggad försörjning

Tid och plats

Tid: 2017-09-21 klockan 10:00 - 15:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A

Ansvarig: Mikael Klein


Mötet är öppet endast för representanter för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund!

 

På programmet: Vårt valarbete, Arbetsförmedlingens kommande kampanj, MfD:s uppdrag för att motverka diskriminering

 

Denna gång gästas nätverket på förmiddagen av Helena de Verdier och Mattias Eilola från Arbetsförmedlingen samt Gustaf Sehlstedt från reklambyrån Le Bureau, som fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att utforma en tre-årig satsning i likhet med kampanjen ”Se kraften!” som Arbetsförmedlingen drev för ett antal år sedan. Satsningen är ett regeringsuppdrag som syftar till att få fler arbetsgivare att vilja anställa personer med funktionsnedsättning, men också att påverka Arbetsförmedlingens arbete internt och utveckla stödet till arbetsgivare.

 

Efter lunch gästas vi av Lina Pastorek, avdelningschef för Uppföljning och analys vid Myndigheten för Delaktighet, MfD. De har nyligen fått ett regeringsuppdrag om särskilda insatser för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/08/uppdrag-till-myndigheten-for-delaktighet-om-sarskilda-insatser-for-att-motverka-diskriminering-av-personer-med-funktionsnedsattning-pa-arbetsmarknaden/

 

På nätverksmötet ska vi också diskutera hur vi bäst kan lägga upp vårt arbete inför valrörelsen 2018 kring det kongressbeslut vi har om att undanröja fattigdom för de som inte kan arbeta. Den nya plattformen om Ett gott liv som togs fram till våren, sätter fokus på de som livslångt lever på mycket låga försörjningsnivåer.

http://funktionsratt.se.hemsida.eu/wp-content/uploads/2017/02/Plattform-Gott-liv-2017.pdf

 

Nätverket leds av Lars Ohly och Jan-Olof Forsén från styrelsen för Funktionsrätt Sverige och arbetar med arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Genom nätverket finns möjlighet för alla medlemsförbund att diskutera frågor i dialog med våra gemensamma

Arbete och tryggad försörjning