Arbetsgruppsmöte: Återupprätta LSS intentioner

Tid och plats

Tid: 2017-11-14 klockan 10:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A

Ansvarig: Mikael Klein


Återupprätta LSS intentioner

Inga fält hittades.