Arbetsgruppsmöte: Återupprätta LSS intentioner

Tid och plats

Tid: 2017-09-19 klockan 10:00 - 16:00

Plats: Allaktivitetshuset, Sturegatan 10, Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Dagordning

  1. Utvidgning av LSS-arbetsgruppen (Bakgrund och resurser)
  2. Vilka-är-vi runda
  3. Nytt från regeringen (ny utredare, nytt tilläggsdirektiv)
  4. Rapport från utredningsmötet 11/9
  5. Avstämning/ställningstagandet om anhörigassistans
  6. Genomgång av tidigare workshopunderlag om LSS personkretsen/input från de nya förbunden
  7. Fortsatt workshoparbete kring de nio övriga LSS insatser (inklusive vad som saknas i dagsläget inom LSS)
  8. Nya arbetsformer (till exempel juristgrupp, ämnesinriktade grupper, påverkansarbetegrupp)
  9. Arbetsgruppens tidsplan framöver
  10. Sammanfattning/avslut

Återupprätta LSS intentioner