Funktionsrätt i Europa – seminarium om funktionsrättsfrågor i Europapolitiken

Tid och plats

Tid: 2017-10-13 klockan 09:00 - 16:00

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, 111 56 Stockholm

Ansvarig: Roger Marklund

Sista anmälningsdag: är den 10 oktober 2017


Syftet med förmiddagen: Det mesta av svensk lagstiftning bestäms av EU. Vi har bra möjligheter att påverka! .

Målgrupp är alla som är intresserade av funktionsrättsfrågor i Europapolitiken.

Preliminärt program

09.00 – 09.30 Fika

09.30 – 09.35 Inledning ordförande Lars Ohly

09.40 – 10.30 Europaparlamentet – Markus Bonekamp och eventuellt Europaparlamentariker om arbetet i Europaparlamentet,

Paus

10.40 – 11.00 EU-kommissionens arbete och uppdrag i förhållande till Europaparlamentet

11.00 – 11.20 Civilsamhällets organisationer och roll

11.30 – 12.00 EU:s framtid

Paneldiskussion – Europaparlamentet och Kommissionen

Paus

Syftet med eftermiddagen: Förberedelser inför Brysselresan i december.

13.00 – 13.30 Praktisk information om Bryssel, resan och konferensen i Europaparlamentet

13.30 – 14.00 Genomgång av programmet den 6 december med underlag och förslag till inspel.

Fika

14.15 – 15.00 Fortsatt planering inklusive genomgång av de parlamentariker som vi ska besöka.

 

 

 

Europahuset 13 oktober

Inga fält hittades.