Frukostseminarium: Ideellt engagemang för sjukskrivna – viktigt men ifrågasatt!

Tid och plats

Tid: 2018-03-23 klockan 08:30 - 09:30

Plats: Kryddgården, Unionen, Olof Palmes gata 17

Ansvarig: Forum - idéburna organisationer med social inriktning


Sjukskriven, arbetssökande eller förtidspensionerad – hur funkar det med ideellt engagemang? 

Ett seminarium inför en ny lag – om socialförsäkringarnas begränsningar och vikten av det ideella engagemanget.

Ska en ryggskadad plattläggare kunna vara ordförande i sin lokala rödakorskrets? En förtidspensionerad lärare träna svenska med nyanlända? Och ska det finnas en gräns för hur många möten en arbetssökande eldsjäl får ha på en vecka?

Bristen på tydliga regler och hur mycket en enskild tjänstemans personliga tolkning kan påverka människors liv och organisationers verksamhet har uppmärksammats av många aktörer inom det civila samhället, genom åren. Flera försök att skapa tydlighet har förekommit, men ingen av dem har haft bestående inverkan på reglerna.

En ny lag är på gång i arbetsmarknadsutskottet. Men den innebär en risk för det ideella engagemanget – för friskvård, demokratisk inkludering, arbetsträning och sociala relationer.

Vad gör vi nu? Hur kan vi stärka synen på ideellt engagemang som något i grunden helt annat än lönearbete? Vad behöver vi få till i fråga om regler och attityder för att garantera att godtycke i systemen inte hindrar  människor från att delta i civilsamhällets viktiga arbete?

Kom och diskutera detta med oss den 23 mars!

Medverkande: Heidi Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Stina Jakobsson, Unionen och Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige. Anna Ardin, modererar.
När: fredag 23 mars kl. 08.30-09.30. Kaffe från 8.15.
Var: Kryddgården, Unionen, Olof Palmes gata 17, Stockholm
Anmälan: Ja, obligatorisk.