Hur ska Funktionsrättskonventionen följas upp?

Tid och plats

Tid: 2018-05-25 klockan 08:30 - 16:00

Plats: Coor Konferens, Tegelbacken 4 A, Stockholm

Ansvarig: Från snack till verkstad/Lars Lindberg, projektledare

Sista anmälningsdag: är den 18 maj 2018


Kan vi mäta bättre?
– Statistik och uppföljning av Funktionsrättskonventionen och Agenda 2030

Konferens arrangerad av Från snack till verkstad, ett projekt som drivs av Funktionsrätt Sverige.

I november 2017 beslutade riksdagen om nya mål för funktionshinderpolitiken och att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkten.

Men hur ska detta följas upp? Hur arbetar svenska myndigheter och kan vi lära av andra politikområden och länder? Bland föreläsarna återfinns svenska och internationella forskare och representanter från myndigheter.

 

Moderator: Susanne Berg

 

Program

9.00             Inledning, Lars Lindberg, projektledare, Från snack till verkstad

9.15              En rättighetsbaserad politik för delaktighet och jämlikhet,
                     Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

9.40             Så följer Myndigheten för delaktighet upp svensk funktionshinderpolitik,
                      Emelie Lindahl, avdelningschef MFD

10.00           Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken,
                    Martin Olauzon, utredare

10.15             Kaffe

10.40            Uppföljning av bristande tillgänglighet i kommunerna,
                     Anna Zoteeva, jurist, Med lagen som verktyg

10.55            Statistik och indikatorer i rapporteringen av funktionsrättskonventionen,

                     Jan Tøssebro, professor, NTNU

11.30             Lunch på egen hand

12.45            Utvecklingen av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i EU,

                     Berth Danermark, professor emeritus, Örebro universitet

13.15             Lika möjligheter, stöd och service till personer med funktionsnedsättning?
                  – artikel 19 och 25,

                     Karin Flyckt, sakkunnig, Socialstyrelsen

13.45            Varför behöver vi jämlikhetsdata?
                    Tobias Hübinette
, docent i interkulturell pedagogik

14.15             Kaffe

14.45            Statistisk uppföljning av Agenda 2030 Sara Frankl, SCB

15.10             Panelsamtal:
                    Emelie Lindahl, avdelningschef MFD,
                    Berth Danermark, professor emeritus, Örebro universitet,
                    Jan Tøssebro, professor, NTNU,
                    Karin Flyckt, sakkunnig,      Socialstyrelsen,
                    Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige

15.50            Avslutning, Lars Lindberg

 

För mer information, kontakta lars.lindberg@funktionsratt.se