Inbjudan till slutkonferens för Alla vinner

Tid och plats

Tid: 2018-03-15 klockan 13:00 - 16:30

Plats: SIS konferens, Solnavägen 1/Torsplan, Lokal: Bruhn

Ansvarig: Alla vinner!/Caroline Åkerhielm, projektledare

Sista anmälningsdag: är den 08 mars 2018


– när vi är med och sätter standard

 

Inbjudan till slutkonferens för Alla vinner

Projektet Alla Vinner har under tre år arbetat med standardisering för att påverka utvecklingen i riktning mot det universellt utformade och tillgängliga samhället.

Projektet avslutas den 31 mars, men först vill vi bjuda in till en slutkonferens där vi lyfter fram resultaten från projektet och diskuterar det framtida engagemanget för standardisering inom Funktionsrätt Sverige:

  • Vilka områden kommer vi att engagera oss i framöver?
  • Vilka hinder finns för att delta i standardiseringsarbetet?
  • Vilka utmaningar ser vi?

Eftermiddagen avslutas med en paneldiskussion om framtiden och vilket stöd medlemsförbunden behöver för att kunna delta i standardiseringen.

Medverkande:

Malin Ekman Ahldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
Mia Ahlgren, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige
Alexandra Antoni, projektledare SIS
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Hedvig Landahl, Regeringskansliet
Moderator: Lars Ohly

Välkommen!

 

 

Inga fält hittades.