Kanslichefsmöte 19 april 2018

Tid och plats

Tid: 2018-04-19 klockan 09:00 - 11:30

Plats: Funktionsrätt Sveriges kansli, Landsvägen 50 A, 172 27 Sundbyberg

Ansvarig: Stefan Eklund Åkerberg


Inga fält hittades.