Kommunikatörsnätverk

Tid och plats

Tid: 2017-10-18 klockan 14:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A, Sundbyberg

Ansvarig: Monica Klasén McGrath


Denna gång tänkte vi prata hemsidor. I samband med vårt namnbyte i våras lanserade vi vår nya hemsida www.funktionsratt.se. Den lider fortfarande av en del barnsjukdomar, i skrivande stund håller vi på och gör om förstasidan.

När en lägger grunden till en ny sida har en stora ambitioner, exempelvis när det gäller tonalitet, textlängd, strukturer, bildspråk och klarspråk. Med tiden är det lätt att tappa höjd och ge efter för både svårarbetat innehåll och krångliga strukturer. Det vore spännande med en öppen diskussion kring hur vi arbetar med våra hemsidor och några punkter att ta upp skulle kunna vara;

  • Innehållstrategi – Behövs det en innehållstrategi, vad innebär det att sätta mål för hemsidan och hur ska en jobba för att inte tappa bort dem?
  • Redaktörskap – Vad innebär det i praktiken och vem ansvarar egentligen för vilka texter…?
  • Bildpolicy – Hur jobbar vi med bilder?
  • Klarspråk – Vem granskar texterna?
  • med mera.
    Lägg gärna till fler punkter på listan.

Anmäl dig senast den 10 oktober.

Nästa kommunikatörsträff är planerad till den 12 december!

 

Kommunikatörsnätverk

Inga fält hittades.