Mänskliga rättigheters dag i Fyrbodal

Tid och plats

Tid: 2017-10-24 klockan 10:00 - 19:00

Plats: Folkets Hus, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan

Ansvarig: Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan i samverkan med Nätverket för Mänskliga rättigheter i Trollhättan- Sweden.


Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshindersföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer – spelar en nyckelroll för att rättigheterna i konventionen ska förverkligas i människors liv. Vilken betydelse har konventionen i det lokala arbetet? Hur kan rättigheterna konkretiseras? Hur får konventionen genomslag i antidiskrimineringsarbetet, till exempel vad gäller bristande tillgänglighet?

Integrationsforum mot rasism och Antidiskrimineringsbyrån Trollhättan i samverkan med Nätverket för Mänskliga rättigheter i Trollhättan- Sweden arrangerar MR-dagen. Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg bjuder tillsammans med Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan in till denna dag.

Lagen som verktyg medverkar i panelsamtal och har ett informationsbord under dagen.

Inbjudan går till förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer samt andra delar av civilsamhället som har intresse för ämnet.

MR-DAGEN information och program 

Frågor:
Helene Sundewall, telefon: 08-600 84 26, e-post: helene.sundwall@mfd.se

Lokalen är tillgänglig och har teleslinga. Skriv i anmälan om du har behov som vi bör känna till, exempelvis teckenspråkstolk. Undvik starka dofter!

Skriv även om du har behov av reseersättning. Det kan betalas ut till representanter för funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer under förutsättning att beloppet (eller så nära det går) godkänts i förväg och enligt principen om billigast möjliga färdsätt.