Nätverket jämlik hälsa

Tid och plats

Tid: 2018-11-07 klockan 10:00 - 13:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A, Sundbyberg

Ansvarig: Sofia Karlsson


Vi välkomnar alla våra medlemsförbund till nätverket jämlik hälsa!

Frukt och fika finns från kl 9 för den som önskar.

 

Program

10-11  Veronica Palm presenterar Tandvårdsutredningen.
Utrymme kommer att finnas att ställa frågor och ge input inom ramen för utredningens direktiv.

11-12  Nationella läkemedelsstrategin (NLS)
Madeleine Wallding berättar om Nationella läkemedelsstrategin (NLS)och våra möjligheter att påverka.

12-13  Nätläkare – bra eller dåligt för våra medlemmar?
Petronella Warg och Henrik Kangro från Min Doktor berättar om sin verksamhet och diskuterar utvecklingen av digital vård tillsammans med Karin Liljeblad från Vårdföretagarna.