Nätverksmöte: Arbete och försörjning Obs! Ändrat datum 18 maj 2018

Tid och plats

Tid: 2018-05-18 klockan 10:00 - 15:00

Plats: Funktionsrätt Sverige Landsvägen 50 A, Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Inbjudan till Nätverket för arbete och försörjning 18 maj

Tid: Fredag den 18 maj kl 10.00-15.00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A, Sundbyberg

Anmälan: Mottages tacksamt via vår hemsida. Uppge lunchönskemål:

http://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/natverksmote-arbete-och-forsorjning-16-maj-2018/

Mötet är öppet endast för representanter för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund!

På programmet:

* Samhalls uppdrag med utökat statsanslag

* Arbetsförmedlingens kampanj Gör Plats

* Vår rapportering till FN:s övervakningskommitté

Samhall fick i årets statsbudget ett utökat anslag med nya uppdrag.

Nätverket gästas av Samhalls VD Monica Lingegård för att uppdatera oss om deras arbete. www.samhall.se

Arbetsförmedlingen har ett regeringsuppdrag att bedriva en kampanj för att få fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättningar. För några år sedan bedrevs den uppmärksammade kampanjen Se kraften, och i år har den nya kampanjen Gör Plats lanserats. http://gorplats.se/

På nätverksmötet gästar Helena De Verdier och Mattias Eilola från Arbetsförmedlingen och Gustaf Sehlstedt från Le Bureau som utformat kampanjen.

På nätverksmötet ska vi också diskutera den kommande rapporteringen till FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen.

Sverige ska nästa år göra sin andra rapportering till FN om hur konventionen uppfylls. Innan sommaren ska vi lämna våra förslag på vad kommittén bör ställa för frågor till Sveriges regering. Vilka frågor tycker vi bör ställas som rör artikel 27 (Arbete och sysselsättning) och artikel 28 (Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet) www.regeringen.se/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/funktionshinder/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionshinder-a4-webboptimerad.pdf

Nätverket leds av Jan-Olof Forsén och Marina Carlsson från styrelsen för Funktionsrätt Sverige och arbetar med arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Genom nätverket finns möjlighet för alla medlemsförbund att diskutera frågor i dialog med våra gemensamma

representanter i olika samråd och med Funktionsrätt Sveriges styrelse. Nätverksmötena är öppna för alla från medlemsförbunden, både tjänstemän och förtroendevalda.

Som vanligt har vi också ett gemensamt informationsutbyte om vad som händer inom olika förbund och inom Funktionsrätt Sverige.

De prioriterade myndighetssamråden inom området är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Särskilt angeläget är det att höra vad som diskuterats i de olika samråden vi har med olika myndigheter. Alla som representerar Funktionsrätt Sverige hos olika myndigheter är därför särskilt välkomna till nätverksmötet!

Inga fält hittades.