Nätverksmöte: Arbete och försörjning 19 februrari 2018

Tid och plats

Tid: 2018-02-19 klockan 10:00 - 15:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A, Sundbyberg

Ansvarig: Mikael Klein


Mötet är öppet endast för representanter för Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund!

På programmet: Vårt nystartade projekt om Universellt utformade arbetsplatser + Valarbetets kampanj (vecka 10) om att undanröja fattigdom för de som inte kan arbeta

Funktionsrätt Sverige ingår i ett nystartat spännande projekt om Universellt utformade arbetsplatser. Projektet drivs av Akademikerförbundet SSR, fastighetsbolaget Vasakronan, bemanningsföretaget Randstad, Sveriges företagshälsor och Swedavia. Med finansiering från Europeiska Socialfonden ska vi i projektet ta fram metoder och verktyg för universell utformning som sedan ska spridas genom ett omfattande utbildningsprogram. Flera av våra förbund är engagerade i de fyra olika utvecklingsteam som nu under våren ska jobba med:
– Arbetsplatsens fysiska utformning
– Arbetsplatsens sociala miljö
– Organisation och ledarskap
– Rekrytering och kompetensutveckling
På nätverksmötet informerar vi mer om projektet och diskuterar det pågående arbetet i de fyra utvecklingsteamen.

På nätverksmötet ska vi också diskutera den kommande kampanjveckan, vecka 10 (5-11 mars), som är en del av vårt valarbete. Temat för veckan är ”Undanröj fattigdom för de som inte kan arbeta” och på mötet diskuterar vi hur vi kan nå ut för att få största möjliga uppmärksamhet kring frågan.
http://funktionsratt.se/valet-2018/

Nätverket leds av Lars Ohly och Jan-Olof Forsén från styrelsen för Funktionsrätt Sverige och arbetar med arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Genom nätverket finns möjlighet för alla medlemsförbund att diskutera frågor i dialog med våra gemensamma representanter i olika samråd och med Funktionsrätt Sveriges styrelse. Nätverksmötena är öppna för alla från medlemsförbunden, både tjänstemän och förtroendevalda.

Som vanligt har vi också ett gemensamt informationsutbyte om vad som händer inom olika förbund och inom Funktionsrätt Sverige.
De prioriterade myndighetssamråden inom området är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Särskilt angeläget är det att höra vad som diskuterats i de olika samråden vi har med olika myndigheter. Alla som representerar Funktionsrätt Sverige hos olika myndigheter är därför särskilt välkomna till nätverksmötet!

Inga fält hittades.