Nätverksmöte Barn, familj och fungerande utbildning 16 november

Tid och plats

Tid: 2017-11-16 klockan 10:00 - 13:00

Plats: Stora konferensen, Funktionsrätt Sverige, plan 4, Landsvägen 50 Sundbyberg

Ansvarig: Stefan Eklund Åkerberg

Sista anmälningsdag: är den 14 november 2017


På dagordningen:

Nytt svenskt nätverk för läkemedelsutveckling för barn, Estelle Naumburg Lektor pediatrik, Överläkare barnkardiologi, Ordföranden i BLF Intressegrupp Barn och Läkemedel BO. Hälften av alla barn som vårdas på sjukhus får mediciner som inte är utprovade på barn. Det handlar om att öka säkerheten och kunskaperna om barn och läkemedel genom fler läkemedelsprövningar. Då är det viktigt att patientgrupperna det gäller är ”med på tåget”. Det gäller alla typer av barn med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Rapport från aktuella möten

  • Möte med statsrådet Anna Ekström angående Folkhögskolorna utbildningar för studerande med funktionsnedsättning (9 oktober)
  • Socialstyrelsens nätverk barns delaktighet (24 oktober)
  • Socialstyrelsens och skolverkets uppdrag Samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten (26 oktober)
  • Referensgrupp till utredningen ”Bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås” U2017:07. (30 oktober)
  • Möte med statssekreterare Helene Öberg angående Skolkommissionen (6 november)

Enkät till lärosäten angående lärarutbildningen. Som uppföljning av mötet med Statsrådet Hellmark Knutsson den 19 juni angående lärarutbildningen finns funderingar om en enkät till de lärosäten som bedriver grundläggande lärarutbildning. Vi vill få en bild av hur de ser på behovet av att utveckla lärarutbildningen i den riktning som vi begär.

Enkät till medlemsförbunden angående barn med funktionsnedsättning i skolan, Inför valarbetet vill vi ånyo lyfta frågan om att med exempelvis Autism- och Aspergerförbundets skolenkät som modell skicka ut en bredare enkät för att fånga upp hur medlemsförbunden ser på tillgänglighet i lärmiljön och hur behovet av stöd tillgodoses.

Övriga frågor.

Inga fält hittades.