Nätverksmöte Inkluderande samhälle

Tid och plats

Tid: 2017-11-15 klockan 13:00 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A, Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Preliminärt program

Läget för funktionshinderpolitiken, proposition, utredning och arbetet 2018.

MFD:s arbete med uppföljning och statistik (inbjuden representant för MFD)

Plan för alternativrapportering (inklusive rekommendationer)

Läget för En oberoende institution för mänskliga rättigheter

Nätverkets roll under 2018

Varm välkomna!

Nätverksmöte Inkluderande samhälle

Inga fält hittades.