Nätverksmöte: Inkluderande samhälle

Tid och plats

Tid: 2017-09-25 klockan 13:00 - 17:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50A Sundbyberg

Ansvarig: Mia Ahlgren


Funktionsrätt Sverige hälsar medlemsförbund välkomna till det första nätverksmötet för prioriteringsområdet efter kongressen i maj 2017.  Vi arbetar med övergripande frågor som rör politiken för mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitiken, Agenda 2030, diskriminering och universell utformning. I nätverket ingår representanter i samrådsgrupperna för myndigheter inom rättsväsendet, Konsumentverket, Boverket och Trafikverket, samt alla i våra medlemsförbund som är intresserade.

Till Nätverket Ett samhälle för alla / Inkluderade samhällsstyrning

Kopia till medlemsförbundens kanslichefer

Varmt välkommen till det första nätverksmötet för prioriteringsområdet efter kongressen i maj 2017

 

Förslag till dagordning

 

Budgetpropositionen – vad finns med och vad saknar vi på våra fokusområden?

Budgetpropositionen släpps 20 september.

Vi diskuterar hur vi kan arbeta smartare under en årscykel mot en ”jämlikhetsbudget”.

 

Valarbetet drar igång – vad ska vi uppnå och hur kommer vi dit?

Workshop med kommunikationsidéer inför valet.

 

Alternativrapport om funktionsrättskonventionen – hur kan vi arbeta strategiskt?

Vi tittar på andra alternativrapporter och diskuterar hur vi kan skapa gemensam nytta och användning

 

Prioriteringsområdet Ett samhälle för alla har bytt namn till Inkluderande samhällsstyrning i samband med Funktionsrätt Sveriges kongress i maj 2017.
Vi arbetar med övergripande frågor som rör politiken för mänskliga rättigheter, funktionshinderpolitiken, Agenda 2030, diskriminering och universell utformning.
I nätverket ingår representanter i samrådsgrupperna för myndigheter inom rättsväsendet, Konsumentverket, Boverket och Trafikverket, samt alla i våra medlemsförbund som är intresserade.

Nätverket leds av Pelle Kölhed och Ines Uusmann. Kontaktperson på kansliet Mia Ahlgren.

 

Nätverksmöte Inkluderande samhälle