Nätverksmöte Jämlik hälsa 24 januari

Tid och plats

Tid: 2018-01-24 klockan 09:00 - 12:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 A, Sundbyberg

Ansvarig: Sofia Karlsson


Detta är en nätverksträff som enbart vänder sig till våra medlemsförbund.

 

Tema för denna nätverksträff är patienträttigheter och kampanj.

Fika finns från 8.30 för den som önskar.