Ordförandemöte

Tid och plats

Tid: 2019-03-19 klockan 09:30 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige Landsvägen 50 A Sundbyberg

Ansvarig: Annika Nyström Karlsson


Dagordning kommer. Handlingar skickas ut digitalt fem veckor före mötet till ordföranden i medlemsförbunden.