Ordförandemöte

Tid och plats

Tid: 2018-03-08 klockan 09:30 - 16:00

Plats: Funktionsrätt Sverige Landsvägen 50 A, Sundbyberg

Ansvarig: Annika Nyström Karlsson


Dagordning kommer. Handlingar skickas ut digitalt fem veckor före mötet till ordföranden i medlemsförbunden.