#PSFunk

Tid och plats

Tid: 2017-10-03 klockan 11:00 - 15:00

Plats: Radiohuset, Studio 4, Oxenstiernsgatan 20, Stockholm

Ansvarig: Funktionsrätt Sverige, Lika Unika, Sveriges Radio, UR och SVT

Sista anmälningsdag: är den 27 september 2017


Varmt välkommen till PSFunkdagen 3 oktober!

Du som inte kan vara på plats kan följa det spännande programmet i vår livesändning på webben.

 

OBS! Länken fungerar bäst med webbläsare Chrome

Årets tema för PSFunkdagen är Valet 2018. Det blir ett fullmatat program som syftar till ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan public service-bolagen, representanter från Funktionsrätt Sverige, Lika Unika samt alla med kompetens eller intresse i frågor om tillgänglighet, likabehandling och demokrati.

Under dagen får vi bland annat lyssna till Emily Munthén, debattör och aktiv i Riksföreningen Grunden, Olle Wästberg, politiker, publicist, diplomat och ansvarig för 2014 års Demokratiutredning. Vi kommer också att få lyssna till företrädare för det brittiska public service-bolaget BBC.

Dagen inleds med ett gemensamt lunchmingel kl 11-12. Därefter startar programmet i studio 4. Vi avslutar med en diskussion mellan Maria Johansson, ordförande Lika Unika, Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige, Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Christel Tholse Willers, vd UR samt Hanna Stjärne, vd SVT.

Vi ser fram emot din anmälan senast den 27 september. Anmälan till PSFunk hittar du här 

Lokalen är utrustad med hörselslinga och den är tillgänglig med plant insteg. Vi skrivtolkar och teckenspråkstolkar hela dagen. En av moderatorerna har bland annat till uppgift att syntolka.

Än en gång varmt välkommen till PSFunkdagen!

Arbetsgruppen Maria Johansson, Lika Unika  Monica Klasén McGrath, Funktionsrätt Sverige  Hans Carlson, Sveriges Radio Åsa Tolgraven, UR  Catarina Wilson, SVT