Seminarium om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Umeå

Tid och plats

Tid: 2017-11-22 klockan 17:00 - 19:00

Plats: Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, 903 29 Umeå

Ansvarig: Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg


Stat, landsting och kommuner har åtagit sig att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, men civilsamhällets föreningar och organisationer – funktionshindersföreningar såväl som antidiskrimineringsbyråer – spelar en nyckelroll för att rättigheterna i konventionen ska förverkligas  i människors liv. Vilken betydelse har konventionen i det lokala arbetet? Hur kan rättigheterna konkretiseras? Hur får konventionen genomslag i antidiskrimineringsarbetet, till exempel vad gäller bristande tillgänglighet?

Myndigheten för delaktighet, Funktionsrätt Sveriges projekt Från snack till verkstad och Independent Living Institutes Lagen som verktyg bjuder tillsammans med Rättighetscentrum Västerbotten in till detta kvällsseminarium.

Målgruppen är förtroendevalda och intresserade i funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer samt andra delar av civilsamhället som har intresse för ämnet. Ta gärna reda på hur din förening arbetar med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och vilka frågor som finns att ta upp på seminariet.

Bland de medverkande:
Andrea Bondesson, jurist specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ola Linder, jurist specialiserad på Diskrimineringslagen och bristande tillgänglighet

Brita Törnell, Myndigheten för delaktighet

 

Frågor om innehållet:
emil@lagensomverktyg.se, 08-506 221 60

 Lokalen är tillgänglig och har teleslinga. Skriv i anmälan om du har behov som vi bör känna till, exempelvis teckenspråkstolk. Undvik starka dofter!

Skriv även om du har behov av reseersättning. Det kan betalas ut till representanter för funktionshinderföreningar och antidiskrimineringsbyråer under förutsättning att beloppet (eller så nära det går) godkänts i förväg och enligt principen om billigast möjliga färdsätt.

Inga fält hittades.