Seminarium om Funktionsrättskonventionen och Europakonventionen i svensk domstol

Tid och plats

Tid: 2018-09-24 klockan 10:00 - 15:00

Plats: Funktionsrätt Sverige, Landsvägen 50 a i Sundbyberg, våning 4

Ansvarig: Andrea Bondesson, Från snack till verkstad

Sista anmälningsdag: är den 21 september 2018


Funktionsrätt Sverige driver projektet Från snack till verkstad med stöd av Arvsfonden.
Vi i projektet har tagit fram en webbaserad guide till stöd för enskilda personer med funktionsnedsättning som vill anmäla eller överklaga kränkningar av mänskliga rättigheter.

Guiden innehåller bland annat information om de olika rättigheterna i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I guiden finns också vägledning i hur man kan använda sig av internationell rätt hos myndigheter och domstolar. En annan viktig del i guiden rör genomgången av handläggning hos förvaltningsmyndigheter och den rättsliga processen i förvaltningsdomstolar.

Projektet vill bjuda in till ett seminarium den 24 september i Stockholm där vi berättar om guiden och hur man kan använda sig av internationell rätt i svenska rättsprocesser. Vi kommer bland annat att presentera erfarenheterna av de fall som projektet tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet, ombud Stellan Gärde och FUB har tagit till domstol. Vårt systerprojekt Med lagen som verktyg som drivs av Independent Living Institute kommer också att hålla en presentation.

Vi bjuder på lunch och undrar därför om du har några allergier eller andra önskemål rörande kost. 

Hörslinga finns.

Om du inte kan använda anmälningslänken nedan går det bra att skicka ett mejl till andrea.bondesson@funktionsratt.se

Länkar:

Funktionsrättsguiden

Projektets webbplats

 

Seminarium om Funktionsrättskonventionen och Europakonventionen

Inga fält hittades.