Det 3-åriga projektet Rätt från början, har beviljats medel av Arvsfonden med beräknad projektstart hösten 2018. Projektet är en bred kunskapssatsning som handlar om att universell utformning ska ingå som en naturlig del i varje ny design- och utvecklingsprocess i samhället. Nu söker vi projektledare, kommunikatör/administratör samt doktorand till projektet. Doktorandtjänsten är finansierad av Certec.

Läs om tjänsterna:

Rätt från början Projektledare

Rätt från början Kommunikatör och administratör

Rätt från början Doktorand