Företrädarna som var med på kongressen 2017

Företrädarna från Funktionsrätt Sveriges 41 medlemsförbund på kongressen 2017.

Medlemmar