#SLUTVILLKORAT

#SLUTVILLKORAT är ett upprop för kvinnor med funktionsnedsättning. Gruppen har…