Pressmeddelande: Elisabeth Wallenius ny ordförande för Funktionsrätt Sverige

Idag valdes Elisabeth Wallenius till ny ordförande i Funktionsrätt Sverige. Elisabeth Wallenius efterträder därmed Lars Ohly, som varit ordförande sedan maj 2017. ”Jag ser uppdraget som en spännande och viktig utmaning”, säger Elisabeth Wallenius. ”Jag hoppas bidra till att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättning och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande.”

Elisabeth Wallenius är i nuläget ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, som hon var med och startade 1998. En erfarenhet som givit henne bred kunskap om olika funktionsnedsättningar och tillstånd.

”Arbetet har också gett mig erfarenhet av att hålla ihop och utveckla ett förbund där medlemmarna har helt olika förutsättningar och livsvillkor”, säger Elisabeth. ”Det vill jag ta med mig i arbete med Funktionsrätt Sverige. Samverkan och solidaritet är viktiga ledord för mig.”

Elisabeth har egen erfarenhet som anhörig till en dotter med ett komplicerat och mycket sällsynt missbildningssyndrom.

”Det är min dotter som är bakgrunden till mitt engagemang i funktionshinderspolitiken. Jag är arbetsterapeut i botten och upplevde att kunskapen och erfarenhet från mitt yrke och att vara förälder har varit och är en värdefull kombination.”

”Jag ser alla de frågor och områden som Funktionsrätt Sverige arbetar med som viktiga och betydelsefulla för medlemmarna”, avslutar Elisabeth Wallenius. ”Personligen har jag mest erfarenhet av vårdfrågan, som kan vara livsavgörande och har stor betydelse för livskvaliteten, men jag ser fram emot att arbeta med det bredare funktionsrättsperspektivet.”

På kongressen valdes också fyra nya ledamöter till Funktionsrätt Sveriges styrelse, som nu består av åtta ledamöter samt ordförande.

De nya ledamöterna är:

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Marina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTP

Lillemor Holgersson, vice ordföranden FUB

Eric Donell Åkerblom, ledamot Riksförbundet Attentions styrelse

Övriga ledamöter:

Marie Steen, ILCO

Jan-Olof Forsén, ersättare RSMHs styrelse

Maritha Sedvallson, ordförande Astma- och allergiförbundet

Anders Gustafsson, ledamot Riksförbundet HjärtLung

Pressmeddelandet hos MyNewDesk