Pressmeddelande: ”Min uppfattning är att man inte kan ha något kostnadstak för LSS”

Eva Hamilton frågar ut Ann-Britt Åsebol, Moderaterna
Eva Hamilton frågar ut Ann-Britt Åsebol, Moderaterna

Under onsdagen frågade Eva Hamilton ut Moderaterna i Almedalen under rubriken ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”. Ann-Britt Åsebol (M) framhöll att Moderaterna vill se en mer robust LSS-lagstiftning. Men hon vill inte själv ha något kostnadstak för LSS: ”Det handlar om människors behov. Det kan man inte sätta tak på”.

I utfrågningen konstaterar Eva Hamilton inledningsvis att Moderaterna har uppfattats som vaga och otydliga i LSS-frågan och funktionshinderpolitiken. Ann-Britt Åsebol, som sitter i Socialutskottet och har hand om funktionshinderspoltiken för Moderaterna, känner igen den här bilden.

– Ja, tyvärr gör jag det. Vi är stolta över LSS-reformen och står upp för den, men vi vill se en mer robust lagstiftning. Därför uppfattas vi som mer strikta än andra partier. Vi har kanske inte kommit ända fram. Vi avvaktar resultatet av den pågående LSS-utredningen och utformar politiken efter det.

Är inte LSS-lagstiftningen robust idag?

– Om domstolar ska behöva döma och tyda ut vad som står i lagen, då är den inte robust. När det gäller assistans är det svajigt när det gäller vem som ska få assistans och hur mycket man ska få. Bor man i olika kommuner så kan bedömningen se olika ut.

Ann-Britt Åsebol framhåller att Moderaterna vill avvakta den pågående LSS-utredningen och att de varit kritiska till förändringen av utredningens direktiv.

– Vi ville egentligen ha kvar de ursprungliga direktiven i utredningen. Vi vill ha långsiktighet. Det har varit väldigt kortsiktiga och snabba beslut den senaste tiden som inte har varit till gagn för någon.

Vill ni ha ett kostnadstak för LSS?

– Nej, det handlar om människors behov. Det kan man inte sätta tak på.

Men ni har tidigare förespråkat någon form av tak?

– Frågan är fortfarande under diskussion i partiet, men min uppfattning är att här kan man inte ha något tak.

När Eva Hamilton pressar på för ett tydligare svar uttrycker sig Ann-Britt Åsebol lite mer försiktigt.

– Det där bestämmer vår budgetavdelning och det är inte min befogenhet att lämna besked om det. Jag önskar att jag kunnat ge ett tydligare svar.

Moderaterna lutar åt ett statligt huvudmannaskap för LSS. Eva Hamilton konstaterar att Moderaterna tidigare har förespråkat ett kommunalt huvudmannaskap:

– Ja, men med tanke på hur olika kommuners ekonomi ser ut så blir det stabilare med ett statligt huvudmannaskap.

Ann-Britt Åsebol säger att Moderaterna inte vill ha kvar det nuvarande systemet med tvåårsprövningar av rätten till personlig assistans:

– Det där tycker jag är diskriminerande. Man ska självklart få en kontroll av sin funktionsnedsättning, men har man en livslång funktionsnedsättning ska man inte behöva bedömas vartannat år.

Eva Hamilton frågar också vad Moderaterna vill göra åt att kommunerna inte bygger tillräckligt med bostäder som är anpassade till personer med funktionsnedsättning – utan hellre betalar vite.

– Här behöver staten trycka på. Självklart ska man bygga för personer med funktionsnedsättning. Staten får skjuta till pengar till stöd för byggandet.

Ann-Britt Åsebol har arbetat i skolan under många år och även startat egen friskola. Det finns mycket hon skulle vilja förbättra i skolan. Hon vill se en utbyggd skolhälsovård och är också starkt kritisk till hur lärarutbildningen ser ut idag.

– Man får djupa ämneskunskaper, men får inte lära sig tillräckligt om hur man ska lära ut. Och skolpersonalen behöver ha mer kunskaper för att ta hand om elever med olika funktionsnedsättningar.

Läs mer om eventet ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna”.

(Via länken hittar du också länkar till alla webbsändningar).

Läs pressmeddelandet på Mynewsdesk