Projektet ”Alla vinner” har som mål att fler av Handikappförbundens medlemförbund deltar i det viktiga standardiseringsarbetet och också att öka kunskaperna bland annat om tillgänglighetskvalitet hos branscherna och standardiseringsverksamheten.

Standarder finns kring varor, tjänster och miljöer och det är standarder som styr såväl upphandling som vilka riktlinjer som gäller kring olika branscher. Myndigheter använder till stor del standarder i sin marknadskontroll av olika branscher.

Idag bedrivs standardiseringsarbete  främst av kommersiella aktörer och myndigheter. För att balansera detta har EU tagit initiativ för att få funktionshinders- och konsumentorganisationer att delta i standardiseringen.

Genom att delta i standardiseringsarbetet har Handikappförbunden sett stora möjligheter, men också identifierat problem som kan lösas genom projektet. Det handlar om en expertvärld där standardiseringsgrupperna innehåller många specialiserade företag, myndigheter och konsulter. Arbetsprocessen skiljer sig från funktionshindersrörelsens organisationsstruktur.

Projektet som är finansierat av Allmänna Arvsfonden är treårigt och startade 2015.

Samarbetspartner är Myndigheten för delaktighet.

Projektledare: Caroline Åkerhielm caroline.akerhielm@funktionsratt.se

Läs hela projektansökan här

Projektets sida hos Allmänna Arvsfonden

 

Information på andra webbplatser

www.allavinner.nu

Länk till projektets egen webbplats