Visste du att många elever inte går till skolan alls för att lärmiljön inte fungerar? Eller att en fjärdedel av alla ungdomar varje år går ut nian utan godkända betyg?

Alla barn har rätt att utvecklas i skolan. Alla barn, oavsett förutsättningar har rätt till god utbildning.

Funktionsrätten i skolan måste kunna utkrävas i praktiken.