Funktionsrätt Sverige satte redan 2016 samman en arbetsgrupp med våra medlemsförbund för att följa och komplettera den statliga översynen av den statliga assistansersättningen och LSS (Dir 2016:40). Nu har arbetsgruppen utvidgats med hela den samlade funktionsrättsrörelsen.  Arbetsgruppen kommer att genomföra en parallell utredning och bedriva löpande rapportering av angelägna frågor som rör LSS.

Vi menar att kostnadsperspektivet, som dominerar den statliga utredningen av LSS behöver nyanseras och även kompletteras med andra viktiga perspektiv. I den allmänna debatten och i regeringens retorik presenteras mycket som fakta, som saknar evidens.Ambition är därför att också erbjuda det aktuella kunskapsläget kring hur LSS-lagen möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att leva som andra i vårt samhälle. Vår ambition har från början varit är att samla hela funktionsrättsrörelsen kring vår parallella utredning.

Funktionsrätt Sveriges expert i den statliga utredningen, Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige, är utsedd att representera alla våra medlemsförbunds medlemmar och har arbetsgruppen till sitt stöd för att kunna samla och förmedla den mångfald av behov som LSS är tänkt att fylla.

Vi är en av få experter i utredningen, som representerar de människor som är berättigade till insatser enligt LSS. Därför är det viktigt för oss att i samarbete med andra organisationer som företräder rättighetsbärare inom LSS, samla och förmedla erfarenheter och synpunkter från hela målgruppen.

 

 

Vill du veta mer?

Vid frågor, kontakta

Mikael Klein på mikael.klein@funktionsratt.se  eller 08-546 404 34 eller Judith Timoney på judith.timoney@funktionsratt.se eller 0723-68 58 78