Låt oss fira den mänskliga mångfalden den 3 december, ”En dag för alla”. Än så länge är dagen mest omtalad som ”Internationella funktionshinderdagen”. Även 2017 deltar vi i den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet – Rädda LSS.

Manifestationen anordnas av RBU och hela funktionsrättsrörelsen medverkar. Även i år kommer manifestationen att genomföras på många platser i landet.

För mer information se Rörelsehindrade barn och ungdomars, RBUs, hemsida. Information finns också i Facebookgruppen Assistans är frihet! Rädda LSS!

I Stockholm sker manifestationen på Norra Bantorget kl 13. Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly talar kl 13.15.

2016 var dagen särskilt högtidlig då vi firade att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, funktionsrättskonventionen fyller tio år.Redan 1992 beslutade FN att inrätta en årlig dag för att öka medvetenhet om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  FN anordnar också en årlig filmfestival. EU-kommissionen delar ut pris för tillgängliga städer under en konferens i Bryssel dit representanter från funktionsrättsrörelsen bjuds in att delta.

Även 2016 valde vi att ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen Assistans är frihet- rädda LSS. RBU är inititativtagare till manifestationen, som samlar hela funktionsrättsrörelsen.

Information på andra webbplatser