Funktionsrätt Sverige kommer att vara på plats 124 på Skeppsbron.

 

Måndag 2/7 (V)

Tema: Skolan ska fungera för alla barn

9 – 12 Dyslexiförbundet

12 -15 Astma och allergiförbundet, Elöverkänsligas förbund

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 -15.45 Seminarium: Vad behövs för en inkluderande skola?

Deltagare:

Åsa Vikström, regionchef, Norra regionen, SPSM

Jiang Millington, anhörig, riksdagskandidat Miljöpartiet

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Maritha Sedvalsson, lärare, ledamot Funktionsrätt Sveriges styrelse

 

Tisdag 3/7 (L)

Tema: Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

9 – 12 Astma och allergiförbundet

12 -15 ILCO, Tarm- uro- och stomiförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Patientlagen – vad händer när det offentliga inte följer lagen?

16.00 – 16.45 Seminarium: Vad behöver göras för att Patientlagen ska följas?

 

Onsdag 4/7 (C)

Tema: Undanröj fattigdomen för den som inte kan arbeta.

9 – 12 RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa

12 – 15 Psoriasisförbundet

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

15.00 – 15.45 Seminarium: Vem klarar sig på mindre än 10 000 kronor i månaden före skatt? Varje månad, hela livet.

 

Torsdag 5/7 (S)

Tema: Ändra lagen – återupprätta LSS intentioner.

9 – 12 FUB

12 -15

15 – 17 Funktionsrätt Sverige

16.00 16.45 Seminarium: Behövs det ett kompetenslyft för personal inom LSS-verksamheter?

 

Fredag 6/7 (KD)

Tema: Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag

9 – 12  Från snack till verkstad och Lagen som verktyg frågar ut de politiska partierna.

12 -15 Funktionsrätt Sverige

12.15- 13.00 Seminarium: Hur viktiga blir funktionsrättsfrågorna i årets valrörelse?