Ledamöter:

Bent-Erik Johansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet

Petra Larsson, Personskadeförbundet RTP

Mikael klein, Funktionsrätt Sverige (adjungerad)

Att samråda med funktionshindersrörelsen – en handledning till din myndighet

Regleringsbrev