Att samarbeta med handikapprörelsen är ett sätt för Boverket att skaffa sig kunskap om handikappfrågor som bygger på erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Samrådet ska diskutera strategiskt viktiga frågor för att öka tillgängligheten och användbarheten i fysisk planering, byggande och boende.

Ledamöter:

Ordinarie:

Jan-Åke Wendel, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Conny Andersson, Personskadeförbundet RTP

Emma Larsson, Astma- och Allergiförbundet

Ersättare:

Kennerth Björn, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Gert Månsson, Personeskadeförbundet RTP

Britta Berglund, Sällsynta diagnoser

Kontaktperson:

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

Former för samråd