Syftet med samrådet är att ha en dialog/samråd om hur Konsumentverket kan bli bättre på att ha ett funktionshinderperspektiv i verksamheten och vilka verksamheter/frågor som de behöver jobba särskilt med. De strävar efter att ha en dialog med ledamöterna även mellan mötena, få synpunkter på vissa förslag och kanske samarbeta i vissa aktuella frågor/projekt.

Ledamöter:

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Ewa Wiklund Jonsson, Sällsynta diagnoser

Barbro Ronsten, RSMH

Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundet

Gerd Winoy Mowitz, Mag- och tarmförbundet

Kontaktperson:

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige

Att samråda med funktionshindersrörelsen – en handledning till din myndighet

2014 års rapport om genomförandet av funktionshinderspolitiken

 

Samråd 29 september 2016

Minnesanteckningar

Bilagor:

Samverkan mot överskuldsättning Maria L

Peter Vikströms bilder

Digitaliseringens möjligheter och problem

Förslag på uppdrag för kov inom f-politiken

Samråd 18 mars 2015

Bristande tillgänglighet Sara Stenborg DO

Agneta Broberg DO

Peter Vikström

Samråd 9 oktober 2014

Minnesanteckningar

Samråd 18 februari

Minnesanteckningar