Ordinarie:

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lillemor Holgersson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Marie Stéen, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lars Berge Kleber, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Pia Johansson, Autism- Aspergerförbundet
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention

Ersättare:

Marina Carlsson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Anders Gustafson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Kerstin Habinette, OCD-förbundet
Mats Åkesson, Huvudvärksförbundet
Maria Lundqvist Brömster, Hjärnkraft
3 vakanta platser

 

Att samråda med funktionshindersrörelsen – en vägledning för din myndighet

20170529 Funktionshindersdelegationen SÅ

Aktuella frågor och handlingarMöte 29 maj 2017

Presentationer funktionshindersdelegationen 29 maj 2017, Agenda 2030

Möte 23 september 2015

Minnesanteckningar

Annika Strandhäll

MfDNuft

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Möte 12 februari 2016

Departementets minnesanteckningar 12 februari 2016

Svensk forskning om funktionshinder – kartläggning Lars Lindberg

Möte 23 november 2015

Departementets minnesanteckningar 23 november 2015

Möte 2 juni 2015

Departementets minnesanteckningar 2 juni 2015

Möte 11 februari 2015

Departementets minnesanteckningar 11 februari 2015

Möte december 2014

Departementets minnesanteckningar  12 december 2014

Möte 10 juni 2014

Förslag till dagordning 10 juni 2014

Departementets minnesanteckningar  10 juni 2014

Våra minnesanteckningar  10 juni 2014

Möte 18 februari 2014

Departementets minnesanteckningar  18 februari 2014

Våra minnesanteckningar 18 februari 2014

Inledningspresentation 18 februari 2014

Presentation, arbetsmarknadsministern 18 februari 2014