Ledamöter:

Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Inger Nilsson, Schizofreniförbundet

Annelie Sylvén-Troedsson, Riksförbundet FUB

Annica Nilsson, Riksförbundet Attention (ersätter Anna Norrman)

Maria Sivall, Autism- och Aspergerförbudet (ersätter Hanna Jarvad)

Jimmie Trevett, RSMH

Kjell Holm, Stroke-Riksförbundet

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige