Ledamöter:

Marina Carlsson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet

Petra Larsson, Personskadeförbundet RTP

Mikael Klein,  Funktionsrätt Sverige (adjungerad)