Ledamöter:

Bent-Erik Johansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Jan-Olof Forsén, Handikappförbundens styrelse

Mats Jansson, Autism- och Aspergerförbundet

Petra Larsson, Personskadeförbundet RTP

Mikael Klein,  Funktionsrätt Sverige (adjungerad)