Att samarbeta med handikapprörelsen är ett sätt för Boverket att skaffa sig kunskap om handikappfrågor som bygger på erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. Samrådet ska diskutera strategiskt viktiga frågor för att öka tillgängligheten och användbarheten i fysisk planering, byggande och boende.

Ledamöter:

Ordinarie:

  • Jan-Åke Wendel, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
  • Conny Andersson, Personskadeförbundet RTP
  • Emma Larsson, Astma- och Allergiförbundet

Ledamöter:

  • Kennerth Björn, FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
  • Gert Månsson, Personeskadeförbundet RTP
  • Britta Berglund, Sällsynta diagnoser

Kontaktperson:

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige