Länk till övervakningskommittén för det nationella regionalfondsprogrammet för programperioden 2014-2018

Ledamöter:

Stefan Eklund-Åkerberg, Funktionsrätt Sverige

Ersättare:

Ines Uusmann, Funktionsrätt Sveriges styrelse