Länk till Socialfondens övervakningskommitté

Ledamöter:

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige