Syftet med samrådet är att ha en dialog/samråd om hur Konsumentverket kan bli bättre på att ha ett funktionshinderperspektiv i verksamheten och vilka verksamheter/frågor som de behöver jobba särskilt med. De strävar efter att ha en dialog med ledamöterna även mellan mötena, få synpunkter på vissa förslag och kanske samarbeta i vissa aktuella frågor/projekt.

Ledamöter:

Pelle Kölhed, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Ewa Wiklund Jonsson, Sällsynta diagnoser

Barbro Ronsten, RSMH

Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundet

Gerd Winoy Mowitz, Mag- och tarmförbundet

Kontaktperson:

Mia Ahlgren, Funktionsrätt Sverige