Bakgrund

De Nationella Kvalitetsregistren har styrts utifrån en vision och inriktningsmål som lett till att det idag finns 89 register som benämns Nationella Kvalitetsregister. De har fått ett nationellt stöd för att kunna utveckla registren och dess användning. Stödet har lämnats utifrån bedömning av registrens relevans och ett flertal andra kriterier. Innehåll i registren är olika liksom täckningsgrad och nyttjandet av registren.

Genom en överenskommelse mellan staten och landsting/regioner avsätts under åren 2012-2016 nationella resurser som skapar möjligheter till en kraftfull utveckling av Nationella Kvalitetsregister. Som stöd för utvecklingen behöver tidigare styrdokument revideras och en strategi som är kopplad till användningen av de ekonomiska resurserna antas.

Representanter från Handikappförbunden

Anne Carlsson, ILCO

Calle Waller, Prostatacancerförbundet

Henrik D Ragnevi, Riksförbundet Attention

Ingemar Färm, Huvudvärksförbundet

Rutger Johannesson, Svenska Epilepsiförbundet

Sven Andréason, STROKE-Riksförbundet

Bernt Johansson, ParkinsonFörbundet

Gunilla Åhrén, Personskadeförbundet  RTP

Britta Berglund, Riksförbundet Sällsynta diagnoser

Gunnel Köhler, Psoriasisförbundet