Ordinarie:

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lillemor Holgersson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Marie Stéen, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lotta Håkansson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Lars Berge Kleber, Afasiförbundet
Pia Johansson, Autism- Aspergerförbundet
Anki Sandberg, Riksförbundet Attention

Ersättare:

Marina Carlsson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Anders Gustafson, Funktionsrätt Sveriges styrelse
Kerstin Habinette, Svenska OCD-förbundet
Mats Åkesson, Huvudvärksförbundet
Maria Lundqvist Brömster, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
3 vakanta platser

 

Kontaktperson:

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige