Före detta Handikappdelegationen

Funktionsrätt Sveriges ordinarie ledamöter:

Lars Ohly, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Ines Uusmann, Psoriasisförbundet

Anki Sandberg, Riksförbundet Attention

Bengt-Erik Johanson, Dyslexiförbundet FMLS

Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet

Thomas Jansson, FUB För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Pia Johansson, Autirm- och Asperbergerförbundet

Vakant

 

Ersättare

Maria Lundqvist-Brömser, Riksförbundet Hjärnkraft

Lars Berge-Kleber, Afasiförbundet

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Marie Stéen, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Marina Carlsson, Personskadeförbundet RTP

Anders Gustafson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Kerstin Hübinette, Svenska OCD-förbundet

Mats Åkesson, Huvudvärksförbundet

 

Kontaktperson:

Annika Nyström Karlsson, Funktionsrätt Sverige