Ledamöter:

Marina Carlsson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Jan Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Ersättare:

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige