Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. De har tillsynsansvar för skola,  vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Skolinspektionen ska verka för att barn och elever får goda förutsättningar för sin utveckling och sitt lärande samt för förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande.

Peter Nordqvist, Hjärtebarnsförbundet

Lisbeth Flodman, Dyslexiförbundet FMLS

Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet

Anna-Lena Didic, Astma- och Allergiförbundet

Kristine Strömberg, Diabetesförbundet

Karin Karlsson, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Cecilia Lindberg, Afasiförbundet

Annika Bostedt, RSMH

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige

Kontaktperson:

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige