Skolverket är förvaltningsmyndighet för skolan, förskolan, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever. Skolverket har ett särskilt sektorsansvar för funktionshindersfrågor.

Ledamöter;

Annika Bostedt, RSMH

Tina Höglund, Riksförbundet Attention

Maritha Sedvallson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Zarah Melander, FUB, Förbundet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning

Lisbeth Flodman, Dyslexiförbundet FMLS

Maria Lundqvist Brömster, Hjärnkraft

Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet

Peter Nordqvist, Hjärtebarnsföreningen

Cecilia Lindberg, Afasiförbundet

Kontaktperson:

Stefan Eklund Åkerberg, Funktionsrätt Sverige