Nämnden är ett rådgivande organ för Socialstyrelsen där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionshinder och deras närstående behandlas.

Nämnden sammanträder fyra gånger per år eller fler då behov finns.

Ordinarie ledamöter

Ulf Brändström, Astma- och Allergiförbundet

Jan-Olof Forsén, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Anders Gustafson, Funktionsrätt Sveriges styrelse

Anne Carlsson, ILCO

Jimmie Trevett, RSMH

Ewa Wiklund Jonsson, Sällsynta diagnoser

Zygmunt Gruszka, FBIS Förbundet Blödarsjuka i Sverige

Suppleanter

Anne Lönnermark, Autism och Aspergerförbundet

Meta Weborgh, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Tina Pajunen, Njurförbundet

Stig Hanno, Prostatacancerförbundet